Chính sách về quyền riêng tư

Thu thập và sử dụng thông tin

Getcongnghe.com không có chức năng đăng ký, tuy nhiên với chức năng comment bạn cần cung cấp email của mình để có thể comment, việc yêu cầu cung cấp email để comment nhằm tránh tình trạng spam comment gây ảnh hưởng đến website. Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối việc không để lộ thông tin email của bạn ra bên ngoài.

Ngoài ra, khi bạn muốn nhận tin tức từ website bạn có thể nhập email của mình vào form do Getcongnghe.com cung cấp, điều này giúp chúng tôi có thể gửi đến bạn những tin tức mới nhất thông qua email của bạn cung cấp. Chúng tôi chỉ sử dụng email của bạn cho việc gửi đến bạn những bài viết mới, ngoài ra chúng tôi không dùng email của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác và chúng tôi cam kết không để lộ thông tin email của bạn ra bên ngoài.

Cookies

Nếu bạn điền các thông tin vào phần comment để sử dụng chức năng comment của website, email, tên cũng như website của bạn sẽ được lưu trong cookies. Điều này giúp cho bạn comment lần sau vào website mà không cần điền lại bất kỳ thông tin nào khác. Các cookies này sẽ được lưu khoảng 1 năm.

Quảng cáo bên thứ 3

Bạn sẽ thấy một số quảng cáo bên thứ ba ở trên website của chúng tôi, điều này không có nghĩa chúng tôi đang thu thập thông tin cá nhân của bạn và cung cấp cho các bên thứ ba. Tuy nhiên, bằng việc tương tác với hoặc xem quảng cáo, bạn chấp thuận khả năng nhà quảng cáo sẽ giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhắm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ ở đâu

Toàn bộ thông tin của bạn cung cấp, nếu bạn sử dụng chức năng comment hoặc nhận thông tin từ website của chúng tôi sẽ được lưu trữ trên bộ nhớ của website và chúng tôi cam kết không chia sẽ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn ra bên ngoài.