Worksheet, cột, hàng và ô trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, hầu hết hoạt động của chúng ta được thực hiện trên các sheet. Mỗi sheet gồm các hàng, cột và ô. Trong bài viết này bạn sẽ biết được các định nghĩa cơ bản về hàng, cột và ô. Cũng như các thao tác cơ bản cần để làm việc với chúng.

1. Sheet trong Excel

Sheet là một trang tính được hình thành từ các hàng, cột và ô. Tại trang tính bạn có thể nhập, chỉnh sửa, xử lý các dữ liệu.

Bố cục của một sheet trong Excel

Mỗi Sheet trong Excel gồm các cột (Column)hàng (Row), các cột và hàng giao nhau tào thành các ô (Cell). Mỗi ô có thể chứa dữ liệu như: số, văn bản hoặc công thức.

Layout trang tính Excel
Bố cục một sheet trong Excel

Số lượng cột, hàng và các ô trong Excel:

 • Số cột = 16,384
 • Số hàng = 1,048,576
 • Số ô = 17,179,869,184

Note: Ở phiên bản Microsoft Excel 2003, số cột là: 256, số hàng là: 65,536, số ô là: 16,777,216.

Phía trên các bảng tínhthanh công thức (Formula bar), đây là nơi bạn nhập nội dung cho từng ô trong Sheet. Bạn cũng có thể chỉnh sửa nội dung của các ô ngay tại thanh công thức này.

Phía trên thanh công thứcRibbon, cho phép bạn sử dụng nhiều tính năng trong Excel.

Chúng ta đã hiểu được cơ bản thế nào là sheet trong Excel. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác cơ bản có thể thực hiện được với một Sheet.

Đổi tên sheet trong Excel

Để đổi tên sheet trong Excel, bạn có 2 cách để thực hiện:

Cách 1: Double-click vào sheet cần đổi tên, sau đó đổi tên mới cho sheet.

Cách 2: Click chuột phải sheet cần đổi tên và chọn Rename.

đổi tên sheet trong microsoft excel
Đổi tên sheet trong Excel

Thêm sheet mới trong Excel

Bạn có thể tạo thêm nhiều sheet mới, tùy theo nhu cầu của bạn. Để tạo sheet mới bạn nhấn vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh sheet đã được tạo.

tạo sheet mới trong excel
Tạo sheet mới trong excel

Xóa sheet trong Excel

Excel cho phép người dùng xóa sheet không sử dụng bằng cách rất đơn giản. Để xóa một sheet trong Excel, bạn click chuột phải vào sheet cần xóa và chọn Delete.

xóa sheet trong microsoft texcel
Xóa sheet trong Excel

Một hộp thoại xuất hiện và bạn chọn Delete để xác nhận xóa sheet.

Di chuyển sheet trong Excel

Excel cho phép người dùng di chuyển sheet để thay đổi thứ tự sheet. Bạn cần chỉ cần chọn sheet cần di chuyển và kéo thả sheet đó đến vị trí bạn muốn.

di chuyển sheet trong microsoft excel
Di chuyển sheet trong Excel

Sao chép sheet trong Excel

Trong quá trình làm việc, nếu hai sheet có dữ liệu giống nhau và bạn chỉ cần chỉnh sửa một vài dữ liệu, để tiết kiệm thời gian cho việc này, Excel cho phép bạn sao chép sheet. Để sao chép sheet bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn và click chuột phải vào sheet cần sao chép.

Bước 2: Chọn Move or Copy.

move or copy trong microsoft excel
Sao chép trong Excel

Bước 3: Một hộp thoại xuất hiện, bạn chọn vào move to end và chọn OK.

move và copy trong microsoft excel
Chọn move to end

Ẩn sheet trong Excel

Trong quá trình làm việc, nếu bạn phải quản lý rất nhiều sheet và việc này khiến bạn rối mắt, cũng như khó quản lý. Bạn có thể tạm ẩn các sheet không sử dụng bằng thao tác sau:

Bước 1: Chọn và click chuột phải vào sheet cần ẩn.

Bước 2: Chọn Hide để ẩn sheet.

ẩn sheet trong microsoft excel
Ẩn sheet trong Excel

Để hiện sheet đã ẩn, bạn chọn vào sheet bất kỳ và chọn Unhide.

ẩn sheet trong microsoft excel
Hiện sheet đã ẩn

Đổi màu cho sheet trong Excel

Để dễ dàng cho việc phân loại và quản lý nhiều sheet. Excel cung cấp tính năng đổi màu sheet, giúp bạn dễ phân loại và nhận diện được các sheet. Bạn thực hiện theo các bước sau để đổi màu sheet.

Bước 1: Chọn và click chuột phải vào sheet cần đổi màu.

Bước 2: Chọn Tab color và chọn màu cần đổi

đổi màu sheet trong microsoft excel
Đổi màu sheet trong Excel

2. Hàng trong Excel

Hàng đi theo hướng ngang của sheet, bắt đầu từ 1 đến 1048576. Hàng được xác định dựa vào các số ở bên trái hàng.

một hàng trong excel
Hàng trong Excel

Thêm hàng trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, nếu muốn thêm một hàng bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn và click chuột phải vào ô bạn muốn thêm hàng mới.

Bước 2: Một hộp thoại xuất hiện, bạn chọn Insert.

insert trong microsoft excel
Chọn Insert

Bước 3: Tiếp theo chọn Entire row.

thêm hàng trong microsoft excel
Chọn Entire row

Một hàng sẽ được thêm vào phía trên ô bạn đã chọn.

thêm hàng trong microsoft excel
Hàng mới được thêm phía trên ô được chọn

Xóa hàng trong Excel

Đôi khi bạn cần xóa một hàng trong Excel. Đây là cách để bạn thực hiện điều đó.

Bước 1: Chọn và click chuột phải vào ô của hàng cần xóa.

Bước 2: Một hộp thoại xuất hiện và bạn chọn Delete.

delete cột trong excel
Chọn Delete

Bước 3: Tiếp theo chọn Entire row.

thêm hàng trong microsoft excel
Chọn Entire row

Hàng bạn chọn sẽ được xóa ngay lập tức.

Chọn hàng trong Excel

Để chọn 1 hàng bạn cần click vào tiêu đề hàng, chỗ có đánh số thứ tự.

Để chọn nhiều hàng bạn cần giữ phím Ctrl và chọn các hàng bạn muốn chọn.

Để chọn các hàng liền kề nhau, bạn có thể giữ Shift để chọn các hàng liền kề hoặc dùng cách kéo thả chuột.

Di chuyển hàng trong Excel

Chọn hàng bạn cần di chuyển, di chuyển chuột đến cạnh trên hoặc dưới của hàng được chọn, bạn sẽ thấy biểu tượng chuột có bốn mũi tên chỉ 4 hướng.

Lúc này, bạn cần giữ chuột và kéo hàng được chọn đến vị trí bạn muốn và thả chuột.

di chuyển hàng trong excel
Di chuyển hàng trong Excel

Thực hiện tương tự nếu bạn muốn di chuyển nhiều hàng cùng lúc.

3. Cột trong Excel

Cột đi theo chiều dọc của sheet, bắt đầu từ A đến XFD (tương đương 16384 cột). Cột được xác định bằng tiêu đề cột được đánh chữ cái phía trên mỗi cột.

cột trong microsoft excel
Cột trong Excel

Thêm cột trong Excel

Trong quá trình sử dụng Excel, nếu bạn muốn thêm cột có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn và click chuột phải vào ô bạn muốn thêm cột mới.

Bước 2: Một hộp thoại xuất hiện, bạn chọn Insert.

insert trong microsoft excel
Chọn Insert

Bước 3: Tiếp theo chọn Entire column.

thêm cột trong microsoft excel
Chọn Entire column

Một cột mới xuất hiện bên trái ô bạn đã chọn trước đó.

Xóa cột trong Excel

Nếu muốn xóa cột không sử dụng, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn và click chuột phải vào ô của cột cần xóa.

Bước 2: Một hộp thoại xuất hiện và bạn chọn Delete.

delete cột trong excel
Chọn Delete

Bước 3: Tiếp theo chọn Entire column.

thêm cột trong microsoft excel
Chọn Entire column

Chọn cột trong Excel

Để chọn 1 cột bạn cần click vào tiêu đề cột, chỗ có đánh thứ tự bằng chữ cái.

Để chọn nhiều cột bạn cần giữ phím Ctrl và chọn các hàng bạn muốn chọn.

Để chọn các cột liền kề nhau, bạn có thể giữ Shift để chọn các cột liền kề hoặc dùng cách kéo thả chuột.

Để chọn toàn bộ Sheet, bạn có thể click vào hình tam giác trên góc trái của ô đầu tiên trong Sheet.

Di chuyển cột

Chọn cột bạn cần di chuyển, di chuyển chuột đến cạnh trái hoặc phải của cột được chọn, bạn sẽ thấy biểu tượng chuột có bốn mũi tên chỉ 4 hướng.

Lúc này, bạn cần giữ chuột và kéo cột được chọn đến vị trí bạn muốn và thả chuột.

di chuyển cột trong excel
Di chuyển cột trong Excel

Thực hiện tương tự nếu bạn muốn di chuyển nhiều cột cùng lúc.

4. Ô trong Excel

Ô trong Excel là các hình chữ nhật nhỏ nơi chúng ta nhập dữ liệu. Một ô là giao của một hàng và cột. Nó được xác định bằng số của hàng và chữ của tiêu đề cột.

Ví dụ: Khi nói ô A2, bạn hiểu rằng ô này là giao của cột A và hàng thứ 2.

ô trong excel
Một ô trong Excel

Chọn ô trong Excel

Để chọn 1 ô trong Sheet, bạn chỉ cần click chọn vào ô bạn muốn chọn.

Để chọn nhiều ô trong Excel bạn cần giữ phím Ctrl và chọn các ô bạn muốn chọn.

Bạn cũng có thể chọn nhiều ô liền kề nhau bằng cách kéo thả chuột đến các ô bạn muốn chọn. Hoặc giữ Shift để chọn nhiều ô liền kề nhau.

Mẹo nhỏ: bạn có thể chọn toàn bộ vùng dữ liệu bằng tổ hợp phím Ctrl+Shift+8

Di chuyển ô trong Excel

Bạn chọn ô cần di chuyển, sau đó di chuyển chuột về một cạnh bất kỳ của ô được chọn, bạn sẽ thấy biểu tượng chuột có bốn mũi tên chỉ 4 hướng.

di chuyển ô trong excel
Biểu tượng di chuyển trong Excel

Lúc này, bạn cần giữ chuột và kéo ô được chọn đến vị trí bạn muốn và thả chuột.

di chuyển ô trong excel
Di chuyển ô trong Excel

Bạn có thể làm tương tự khi muốn di chuyển nhiều ô.

Nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong ô excel

Trong Excel bạn sẽ nhập dữ liệu vào từng ô. Để nhập dữ liệu vào ô, bạn chỉ cần chọn ô đó và tiến hành nhập dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể nhập dữ liệu từ thanh công thức.

Nếu đó đang là ô trống, dữ liệu bạn nhập vào sẽ được hiển thị. Nếu ô đó đã có dữ liệu, dữ liệu bạn nhập vào sẽ thay thế dữ liệu đã có.

Để kết thúc việc nhập dữ liệu bạn có thể nhấn:

 • Enter.
 • Tab.
 • Mũi tên theo hướng bất kỳ.
 • Dùng tổ hợp phím Ctrl+Enter để kết thúc việc nhập liệu ngay ô đó.
 • Click chuột vào ô bất kỳ trên Sheet.

Để chỉnh sửa dữ liệu đã nhập bạn có thể thực hiện các cách sau đây:

 • Double-click vào ô cần nhập và tiến hành chỉnh sửa.
 • Chọn ô cần chỉnh sửa và nhấn F2 để tiến hành chỉnh sửa.
 • Chọn ô cần chỉnh sửa và tiến hành chỉnh sửa trên thanh công thức.

Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ nắm được những thao tác cơ bản với ô, hàng và cột, giúp bạn làm việc dễ dàng và nhanh hơn với Excel.

Đón xem các bài viết tiếp theo trong chuỗi bài viết Hướng dẫn sử dụng Excel cơ bản nhất nhé!

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply